Nhìn thẳng để tiến nhanh

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 (chỉ số PAPI). Theo đó, năm 2023, chỉ số PAPI của Bình Phước đứng vị trí thứ 57/63 tỉnh, thành phố với 39,95 điểm.

Chỉ số PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân. Thông qua chương trình nhằm phản ánh đánh giá của người dân về thực hiện chính sách và các chương trình phát triển của Nhà nước, từ đó đóng góp vào việc cải thiện và tăng cường khả năng đáp ứng, tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền. Do đó, chỉ số PAPI là minh chứng quan trọng giúp các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương theo dõi hiệu quả hoạt động của mình.

Trong những năm qua, Bình Phước luôn nỗ lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện nhằm giảm tối đa phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tỉnh cũng luôn ưu tiên, sắp xếp các nhiệm vụ, công việc chuyển đổi số theo lĩnh vực, doanh nghiệp, người dân cần trước khi chuyển đổi toàn diện. Trong quá trình triển khai đều thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và lấy người dân làm chủ thể, làm động lực của sự phát triển. Tuy nhiên, chính thái độ, trách nhiệm và hiệu quả phục vụ lại quyết định việc người dân đánh giá về chính quyền địa phương nơi sinh sống.

Rất nhiều người ví von, chỉ số PAPI là tấm gương phản chiếu để các địa phương soi chiếu hiệu quả điều hành của mình. Với vị trí xếp hạng trong nhóm thấp như hiện nay đòi hỏi, muốn tiến nhanh, các cấp và ngành chức năng trong tỉnh phải nhìn thẳng vào sự thật, đồng thời đề ra những quyết sách phù hợp, từng bước cải thiện chỉ số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Muốn làm được như vậy, cần có sự vào cuộc quyết liệt và quyết tâm hơn nữa từ phía chính quyền bằng những giải pháp căn cơ và bài bản. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở phải nghiêm túc thay đổi tác phong, lề lối làm việc; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính; phải lấy sự phục vụ và hài lòng của người dân đặt lên hàng đầu…

Hiện phần lớn nội dung chỉ số PAPI nghiên cứu và công bố liên quan những vấn đề rất cụ thể, gắn với đời sống dân sinh, diễn ra ở cấp cơ sở; trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ yếu của UBND cấp xã. Vì vậy, những giải pháp do các sở, ngành tham mưu tỉnh cải thiện chỉ số PAPI trong năm 2024 và những năm tiếp theo cần quan tâm, tập trung, đầu tư hơn nữa cho cấp cơ sở, gắn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của các cấp ủy đảng, người đứng đầu UBND cấp huyện và cấp xã.

Song song đó, những sở, ngành được giao chủ trì tham mưu các chỉ số nội dung và nội dung thành phần có điểm số cùng các sở, ngành chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu đối với các chỉ tiêu về thứ hạng chưa đạt cần tập trung phân tích sâu hơn những tồn tại, hạn chế, kịp thời tham mưu giải pháp khắc phục cụ thể và khi đã xác định nhiệm vụ phải triển khai quyết liệt. Trong quá trình thực thi phải chủ động đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và tăng cường kiểm tra, tham mưu xử lý nghiêm sai phạm ở những địa phương, đơn vị trong phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách, quản lý…

Lâm Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/156872/nhin-thang-de-tien-nhanh