Nhìn lại Kỳ họp bất thường lần thứ 2: Những quyết sách không thể chờ đợi thêm

Bên cạnh công tác lập pháp, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội đã xem xét, quyết định 4 nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đây đều là những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách về quốc kế, dân sinh không chờ kéo dài thời gian.

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch mang tính chiến lược được ví như quy hoạch gốc để tiến hành hệ thống các quy hoạch cấp dưới. Sau khi Luật Quy hoạch chậm được triển khai, năm 2022, Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề tối cao và ban hành Nghị quyết yêu cầu phải hoàn thành Quy hoạch tổng thể quốc gia trong năm 2022 . Chính vì vậy, tại Kỳ họp bất thường này, Quốc hội đã tán thành cần thiết ban hành Nghị quyết để Quy hoạch tổng thể quốc gia tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Ông PHẠM VĂN HÒA, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: "Đây là quy hoạch tổng thể cực kỳ quan trọng, cần thiết phải thông qua trong dịp này để quy hoạch tỉnh, vùng, ngành, căn cứ vào quy hoạch tổng thể quốc gia để mà thực hiện quy hoạch ngành, địa phương mình."

Việc Quốc hội thảo luận, ban hành Nghị quyết tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 cũng là nội dung cấp bách bởi thời gian qua, nhiều địa phương, nhiều bệnh viện đang gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc chăm sóc, điều trị bệnh.

Ông TẠ ĐÌNH THI, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: "Việc Quốc hội đã thông qua Nghị quyết để giải quyết các vấn đề liên quan đến dược phẩm, mua sắm thiết bị y tế, chuyển nguồn ngân sách để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 là hết sức có ý nghĩa, đáp ứng yêu cầu cấp bách của nhân dân cũng như các địa phương và cơ sở."

Cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 02 đại biểu Quốc hội, phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam và phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang. Đây là nội dung được thực hiện đúng theo căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để kéo dài độ trễ sau khi Trung ương đã họp phiên bất thường vào cuối tháng 12/2022.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Việc Quốc hội xem xét, quyết định 5 vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 này cũng sẽ góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo... Trước mắt, để hiện thực hóa đồng bộ và hiệu quả các quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV,đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua, gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ nhằm bảo đảm thực hiện đúng theo tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh."

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhin-lai-ky-hop-bat-thuong-lan-thu-2-nhung-quyet-sach-khong-the-cho-doi-them