Nhiều sai sót trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại tỉnh BR-VT

Thông báo kết luận về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho thấy có nhiều sai sót khiến giá tăng cao hơn so với giá thực tế.

Ngày 25-8, Thanh tra tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) đã ra thông báo Kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Theo đó, trong năm 2020-2021, quá trình thực hiện việc mua sắm và sử dụng hàng hóa vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Tại gói thầu mua sắm test kháng nguyên SARS-Cov-2 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 5), Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh BR-VT (CDC tỉnh) đề xuất nhu cầu mua sắm về số lượng, chưa đề xuất chủng loại và không kèm theo biên bản họp hội đồng khoa học công nghệ.

Thiết bị máy giúp thở mua có cấu hình, tính năng kỹ thuật khác với đề xuất của bệnh viện Bà Rịa, không đáp ứng để sử dụng cho cơ sở điều trị Covid-19, phải hoán đổi nhưng tại thời điểm mua sắm Sở Y tế không nêu rõ lý do thay đổi so với đề xuất của bệnh viện.

Thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại tỉnh BR-VT còn có sai sót

Thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại tỉnh BR-VT còn có sai sót

Báo cáo kết quả thẩm định giá (TĐG) của đơn vị tư vấn có nêu những hạn chế như không có thông tin dòng thu thập, chi phí vận hành, chi phí sản xuất hình thành tài sản… nên không đủ cơ sở để áp dụng các phương pháp khác. Tuy nhiên, thẩm định viên không đưa ra căn cứ thực tế chứng minh cho việc không khắc phục được những hạn chế. Đơn vị TĐG không lập kế hoạch TĐG theo quy định, không khảo sát thực tế.

Về việc thẩm định dự toán, trong việc mua sắm vật tư y tế (VTYT), hóa chất, sinh phẩm có giá trị trên 10 tỉ đồng do Sở Y tế thẩm định, Sở Y tế đã không tham mưu UBND tỉnh thực hiện nội dung này nên không kiểm chứng được tính chính xác của chứng thư TĐG do các đơn vị tư vấn TĐG tư nhân phát hành. Việc Sở Y tế vừa là cơ quan lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, vừa là tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm VTYT là chưa đảm bảo tính độc lập theo quy định.

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy giá trúng thầu đối với các loại hàng hóa từ khi nhập khẩu và sản xuất trong nước đều được mua qua bán lại (giữa các nhà cung cấp và đơn vị trúng thầu) đến khi tổ chức mua sắm làm cho giá tăng; Chưa có sự kiểm soát chặt chẽ giá thiết bị, hàng hóa của các cơ quan chức năng quản lý về giá nhập khẩu, giá kê khai để các doanh nghiệp tự quyết định về giá; Trong hồ sơ đấu thầu các tờ khai hải quan không thể hiện giá nhập khẩu (xóa giá trị hàng hóa).

Tại 5 gói thầu mua sắm TTBYT năm 2020, nhà thầu trúng thầu cung cấp hàng hóa không đúng theo thời hạn của hợp đồng và phải xin gia hạn.

Sở Y tế mượn 1,5 triệu test nhanh kháng nguyên chưa có sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh, sau đó đã tổ chức mua sắm để trả nợ. CDC tỉnh mượn và nhận kit xét nghiệm, VTYT, hóa chất đưa vào sử dụng nhưng việc mượn chưa thể hiện có sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh và đến nay chưa trả cho các đơn vị. Do đó CDC chịu trách nhiệm xử lý trong việc đã mượn hàng hóa.

Về xử lý trách nhiệm, thông báo chỉ rõ, giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của giám đốc Sở Y tế đối với các thiếu sót trong kết luận; giao giám đốc Sở Y tế xem xét trách nhiệm của CDC tỉnh, trách nhiệm của các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân đã tham mưu dẫn đến những thiếu sót trong thông báo kết luận.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với các công ty có liên quan đến quá trình mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-sai-sot-trong-mua-sam-trang-thiet-bi-vat-tu-y-te-tai-tinh-br-vt-20220825152854416.htm