Nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo mới được ký

    Báo Hà Nội Mới
    3 đăng lạiGốc

    Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có dấu hiệu tích cực, khi một loạt hợp đồng mới được ký theo phương thức giao hàng CIF có khối lượng và trị giá lớn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/190232