Nhiều giải pháp phát triển đảng viên ở huyện Thạch Thành

  Báo Thanh Hóa
  173 liên quanGốc

  Những năm qua, Huyện ủy Thạch Thành thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

  Xã Thành Vân thực hiện tốt việc lựa chọn quần chúng ưu tú trong tổ chức đoàn thể để giới thiệu cho Đảng.

  Một trong những giải pháp được Huyện ủy Thạch Thành thực hiện là lựa chọn đối tượng có động cơ phấn đấu trong sáng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, cảm tình Đảng; giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn... Khi quần chúng đã có nhận thức tốt, có quá trình phấn đấu đủ tiêu chuẩn của người đảng viên theo quy định thì cấp ủy và tổ chức đảng chủ động xem xét, làm các thủ tục, hồ sơ đề nghị xem xét, kết nạp quần chúng vào Đảng.

  Cùng với đó là căn cứ kế hoạch được giao theo chỉ tiêu nghị quyết đại hội cấp mình đề ra, hằng năm các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên. Huyện ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các đảng bộ cơ sở tham gia dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Đối với MTTQ, các đoàn thể cùng phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở hướng dẫn làm hồ sơ kết nạp Đảng thật kỹ ngay từ lần đầu đối với quần chúng ưu tú để hạn chế việc phải viết lại nhiều lần...

  Đồng chí Lê Xuân Bình, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Thành cho biết: Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, huyện Thạch Thành đã kết nạp được 281 đảng viên mới, nâng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 7.692 đồng chí.

  Bên cạnh những thuận lợi, huyện Thạch Thành cũng gặp một số khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, như: Số lượng lớn đoàn viên, hội viên các đoàn thể đi lao động ở các khu công nghiệp nên ít có điều kiện, thời gian tham gia vào những hoạt động, phong trào thi đua tại địa phương nên không đủ căn cứ đánh giá là quần chúng ưu tú để cấp ủy bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Một số đoàn viên, hội viên lao động sản xuất ở địa phương nhưng không nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng...

  Để khắc phục hạn chế trên, thời gian tới Huyện ủy Thạch Thành tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, quần chúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển Đảng ở khu dân cư. Trong đó, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên phải bảo đảm các yêu cầu đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn trong các phong trào quần chúng. Phát huy dân chủ, tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn đối với người xin vào Đảng. Xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên phải cụ thể, sát với tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên để bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng...

  Tin tưởng rằng, với những giải pháp thiết thực, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Thạch Thành sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  Bài và ảnh: Xuân Minh

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/nhieu-giai-phap-phat-trien-dang-vien-o-huyen-thach-thanh/122078.htm