Nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 10/2, Phó Chủ tịch UBND Tp Nguyễn Huy Tưởng đã làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư, các sở ngành nhằm đánh giá đúng việc xếp hạng năng lực điều hành cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=127607