Nhiều DN lo ngại khi bỏ bớt giấy phép quảng cáo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dự thảo luật quảng cáo quy định về hoạt động quảng cáo trên bảng, băng rôn, màn hình điện tử đặt nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông, vật thể di động, các doanh nghiệp sẽ không phải xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=109662