Nhiều điểm sạt lở cần khắc phục khẩn cấp

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ở Trà Vinh diễn ra rất nghiêm trọng. Nhiều khu vực dân cư bị mất an toàn; các công trình, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của người dân.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhieu-diem-sat-lo-can-khac-phuc-khan-cap-121676.htm