Nhiều điểm mới trong đại hội đoàn các cấp

Tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, các cơ sở đoàn các cấp tại thành phố đang triển khai tổ chức đại hội với những điểm mới, thiết thực.

Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân - Chính - Đảng thành phố lần thứ 4.

Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân - Chính - Đảng thành phố lần thứ 4.

Với chủ đề “Khát vọng-Xung kích-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân-Chính-Đảng thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2027, đã diễn ra thành công với nhiều nét mới tích cực. Anh Nguyễn Đăng Khoa, Bí thư Đoàn Khối Dân-Chính- Đảng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh thực hiện các nội dung truyền thống của đoàn khối trong nhiều năm qua, đại hội kỳ này đề ra nhiều nội dung trong tổ chức, hoạt động để mang lại luồng sinh khí mới.

Thí dụ như chương trình “Nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ” sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, truyền thống và đạo đức, lối sống; trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Hay như chương trình “Chung sức cùng người bạn đồng nghiệp quận-huyện và thành phố Thủ Đức” phát huy chuyên môn của đoàn viên, thanh niên trong khối và các nguồn lực xã hội để hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại các địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đoàn khối cũng triển khai công trình “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục pháp luật”. Để công trình này đạt được hiệu quả trong tuyên truyền, các đoàn viên, thanh niên trong khối hệ thống hóa dữ liệu về quy định pháp luật và các tình huống thường gặp trong thực thi công vụ thành các sản phẩm tuyên truyền trực tuyến (phim tư liệu, Infographic, Motion Graphics...) để tiếp cận nhanh chóng và rộng rãi các đối tượng người dân trên mạng xã hội.

Tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, trong kỳ đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2024, cơ sở đoàn này cũng đề ra chủ đề “Tuổi trẻ Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh: Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Phát triển”, đồng thời tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ mới bằng nhiều công trình thiết thực, ý nghĩa. Bí thư Đoàn Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh Phạm Lê Minh Khang cho biết, Đoàn Học viện xây dựng các diễn đàn thanh niên phù hợp tình hình của đơn vị như: “Nâng cao sức khỏe đoàn viên, thanh niên Học viện”; “Phát huy vai trò của sinh viên trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng”; “Xây dựng hình mẫu sinh viên Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh”. Nhiệm kỳ 2022-2024, Đoàn Học viện cũng đề ra hệ thống 12 chỉ tiêu với nhiều phần việc thiết thực, bám sát tình hình đơn vị và nhu cầu của đoàn viên, thanh niên;...

Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương cho biết, phong trào đoàn, thanh niên cần được chú trọng duy trì, mở rộng. Để những hoạt động tình nguyện đi vào thực chất, có giá trị lâu dài thì khi tham gia hoạt động tình nguyện, đoàn viên, thanh niên cần xác định hoạt động không chỉ đem đến lợi ích cho đối tượng được nhận mà còn thu nhận cho chính mình kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn.

Được Trung ương Đoàn chọn làm đại hội điểm cấp Trung ương và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh chọn làm đại hội điểm cấp thành phố, Quận đoàn Phú Nhuận trong nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm, nỗ lực thực hiện các đề án: “Xây dựng đô thị thông minh”, “Chuyển đổi số” tại quận Phú Nhuận, “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời”. Theo Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận Huỳnh Anh Phương Thảo, đây là các chương trình lớn của quận mà các đoàn viên, thanh niên bằng sức trẻ, trí tuệ của mình muốn tham gia và có những đóng góp thiết thực. Điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Phú Nhuận thời gian qua chính là đã thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, tiên phong, tích cực trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế…

Gợi mở một số vấn đề về hoạt động đoàn tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân-Chính-Đảng thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ mong muốn tuổi trẻ trong khối tiếp tục khởi nghiệp mạnh mẽ hơn để làm giàu chính đáng cho chính mình, cho thành phố; mạnh dạn đóng góp ý tưởng, hiến kế, có nhiều đề án nghiên cứu khoa học trong thực hiện chính quyền đô thị, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn, cần chủ động, kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, làm tốt vai trò là nhịp cầu truyền tải tâm tư, nguyện vọng của thanh niên đến với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; quan tâm tìm hiểu, bồi dưỡng những người thủ lĩnh có bản lĩnh, thật sự là những hạt nhân kết nối trái tim và tập hợp rộng rãi sức mạnh của tuổi trẻ...

Bài và ảnh: QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-chung1/nhieu-diem-moi-trong-dai-hoi-doan-cac-cap-694047/