Nhiều công sở "đau đầu" với tìm chỗ trông mũ bảo hiểm

    1 đăng lạiGốc

    Đối với các công sở - nhất là những nơi thường xuyên có đông người dân đến giao dịch, làm việc - một vấn đề mới và không hề nhỏ: Cần có nơi trông giữ MBH cho khách, nhất là khi Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ đã có hiệu lực.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/9/75728.cand