Nhiều bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất tại Nam Định

Tại Nam Định, công tác quản lý, sử dụng đất đai còn hạn chế, việc đánh giá nhu cầu sử dụng đất để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát thực tế; hiện có 17 doanh nghiệp được cổ phần hóa chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai; 6 dự án đã sử dụng đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất; 106 tổ chức, cá nhân nợ tiền thuê đất…

Ảnh minh họa

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai. Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhận định, Nam Định là một trong những tỉnh thực hiện khá tốt về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện một số dự án đầu tư về quản lý, sử dụng đất đai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại, hạn chế.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÒN LỎNG LẺO

Với công tác quản lý, sử dụng đất, thông báo kết luận thanh tra số 308 /TB-TTCP nêu rõ: việc phân tích đánh giá nhu cầu sử dụng đất để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương này còn chậm, chưa sát thực tế. Việc thực hiện một số chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch đất đạt tỷ lệ thấp. Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai ở một số huyện còn nhầm lẫn, chưa đúng với hiện trạng sử dụng, việc cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính chậm và chuyển thông tin biến động đất đai chưa được liên thông giữa các cấp.

Có 6 dự án thuê đất với tổng diện tích 1,77ha, chủ đầu tư đã sử dụng đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất; Còn có dự án xác định vị trí, gửi thông tin để tính tiền thuê đất không đúng với hiện trạng của thửa đất. UBND tỉnh chậm triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. Hiện có 17 doanh nghiệp được cổ phần hóa đang sử dụng khoảng 57,52ha đất nhưng chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý như lập, phê duyệt phương án sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất.

Giai đoạn 2011 – 2015, có một số diện tích đất đã được UBND huyện/ thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không có trong kế hoạch sử dụng đất; giai đoạn 2015 – 2018 đã cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng từ đất ao vườn sang nhà ở không có trong kế hoạch sử dụng đất. Có một số dự án sử dụng dưới 10ha đất lúa không có Nghị quyết của HĐND tỉnh cho phép. Ngoài ra, còn có một số dự án đầu tư công (xây dựng hạ tầng giao thông) sử dụng 27,5ha đất trồng lúa nhưng chưa xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh còn chậm; việc thu nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu từ đất trồng lúa chưa được các cơ quan chức năng quan tâm đúng mức; công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai chưa được thực hiện thường xuyên. Việc xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm ở các huyện, thành phố cũng chưa kiên quyết dẫn đến tình trạng lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn diễn ra.

Qua thanh tra 3 dự án, Thanh tra Nhà nước chỉ ra rằng ở dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp dệt may Rạng Đông và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Yên Dương, việc xác định tiền thu đất theo phương pháp thặng dư của cơ quan chức năng còn nhiều lúng túng, có một số khoản doanh thu, chi phí của dự án được xác định chưa phù hợp. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Yên Dương đã xây dựng nhà điều hành, cụm bể nước thải trên ô đất hạ tầng kỹ thuật chưa được cơ quan chức năng bàn giao đất và tính tiền thuê đất.

Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long, huyện Hải Hậu đã giao khoảng đóng tàu Thịnh Long thực hiện dự án thiếu thủ tục quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Chủ đầu tư không tổ chức lập, điều chỉnh dự án và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi diện tích đất dự án giảm còn 418.028m2 theo quyết định của UBND huyện Hải Hậu; triển khai san lấp mặt bằng và đầu tư một số hạng mục công trình năm 2007-2008 khi chưa được giao đất và cấp phép xây dựng; chậm triển khai dựa từ năm 2013 nhưng không làm thủ tục điểu chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án”.

KIẾN NGHỊ XỬ LÝ VỀ KINH TẾ GẦN 68 TỶ ĐỒNG

Thanh tra chính phủ nhận định để xảy ra thiếu sót trên là trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh và một số Sở, ngành liên quan.

Về phương án khắc phục, Tổng thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở Tài Chính phối hợp với Sở Tài Nguyên môi trường hoàn thành việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định; Chỉ đạo Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường đôn đốc 17 doanh nghiệp được cổ phần hóa khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, yêu cầu chủ đầu tư 6 dự án chậm ký hợp đồng thuê đất thực hiện hợp đồng và nghĩa vụ tài chính; rà soát, truy thu tiền thuê đất không để thất thoát ngân sách nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan các thiếu sót, vi phạm.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục trình Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng 27,5ha đất lúa để thực hiện các dự án đầu tư công; Tổ chức rà soát lại và chịu trách nhiệm trong việc xác định tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp dệt may Rạng Đông và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Yên Dương; Tiến hành đánh giá lại việc quản lý, sử dụng đất của công ty Thịnh Long, căn cứ năng lực, khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư để có phương án xử ký theo đúng quy định pháp luật.

Trong thông báo kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tổ chức rà soát xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là 67.614,077 triệu đồng. Trong đó, yêu cầu chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy nộp ngay tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định số tiền tạm tính gần 2.196 triệu đồng; Chỉ đạo Cục thuế tỉnh yêu cầu 106 tổ chức, cá nhân nộp tiền thuê đất còn nợ hơn 24.312 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuê đất khoảng 2.207 triệu đồng…

Được biết, ngay sau khi có kết luận thanh tra, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức thực hiện cơ bản các nội dung tại kết luận. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị khẳng định sẽ thực hiện những kiến nghị mà Kết luận thanh tra đã nêu, cũng như chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ một cách cụ thể, nghiêm túc…

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/nhieu-bat-cap-trong-cong-tac-quan-ly-su-dung-dat-tai-nam-dinh.htm