Nhật trước nguy cơ khủng hoảng dân số

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Nhật đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng dân số lần thứ hai khi tỉ lệ sinh đang giảm xuống đáng kể. Đầu năm nay, Bộ trưởng y tế Hakuo Yanagisawa đến thăm thành phố Matsue đã nói trước đông đảo quan chức về tỉ lệ...

    Nguồn Đầu Tư: http://www7.congan.com.vn/quoc_te/2007/11/mlnews.2007-11-21.7717989995