Nhật Bản: Giá nhà đất tăng trong năm thứ hai liên tiếp

    Gốc

    Theo kết quả cuộc khảo sát do Bộ Đất đai Nhật Bản công bố ngày 24/3, giá nhà đất ở nước này đã tăng năm thứ hai liên tiếp trong năm 2007, khi nền kinh tế lớn nhất châu Á...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/bdsthegioi/2008/03/27/031232/6906