Nhập nguyên liệu thủy sản cần 2 tỷ USD mỗi năm

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), Việt Nam cần nhập khẩu nguyên liệu thủy sản với kim ngạch lên lên đến 1-2 tỷ USD mỗi năm để đảm bảo hoạt động của các nhà máy chế biến.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256190/Default.aspx