Nhập khẩu nguyên phụ liệu hàng dệt may tăng 17%

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Mặc dù xuất khẩu hàng dệt may sang Hàn Quốc đạt 58,8 triệu USD, tăng 7,6% về kim ngạch trong những tháng đầu năm nay, nhưng nhập khẩu nguyên phụ liệu từ thị trường này lại tăng tới 17% với 924,9 triệu USD.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=34548