Nhân sự cao cấp - quân bài chủ chốt của doanh nghiệp

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Nhân sự cao cấp đang trở thành một trong những yếu tố sống còn đối với sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Thế nhưng, lại có một thực tế rằng, các doanh nghiệp vẫn thường “kêu cứu” vì tình trạng thiếu hụt nhân sự cao cấp. Vậy nhân sự cao cấp là gì? Những ai được gọi là nhân sự cao cấp và họ cần có những phẩm chất gì.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/lapnghiep/46622/default.aspx