“Nhân đôi niềm vui cho tất cả”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đó là nội dung chương trình bảo hành mới cho các mẫu xe 2 bánh do Công ty Honda Việt Nam (HVN) sản xuất kể từ ngày 1-6-2008.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/171377