Nha Trang: Lấy ý kiến cộng đồng dân cư Đồ án Quy hoạch phân khu Khu dân cư các phường Tân Lập - Lộc Thọ - Phước Tiến

UBND thành phố Nha Trang vừa có văn bản gửi Phòng Quản lý đô thị thành phố và UBND phường Tân Lập, phường Lộc Thọ, phường Phước Tiến về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu dân cư các phường này.

Lấy ý kiến theo hồ sơ Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư các phường Tân Lập - Lộc Thọ - Phước Tiến.

Lấy ý kiến theo hồ sơ Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư các phường Tân Lập - Lộc Thọ - Phước Tiến.

Theo đó, hình thức lấy ý kiến là đăng tải thông tin về hồ sơ quy hoạch và mẫu phiếu lấy ý kiến tại trụ sở UBND các phường. Đồng thời, tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có ảnh hưởng bởi đồ án quy hoạch phân khu.

Nội dung lấy ý kiến theo hồ sơ Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư các phường Tân Lập - Lộc Thọ - Phước Tiến về quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thiết kế đô thị, bản đồ thoát nước chung… Thời gian lấy ý kiến 30 ngày, kể từ ngày 11/6.

Được biết, khu vực lập quy hoạch thuộc phân khu I và khu II theo quy hoạch chung thành phố Nha Trang. Khu vực này được định hướng đô thị mới, hiện đại, phát triển song hành với khu đô thị hiện có, đồng thời là khu đô thị dịch vụ du lịch, đô thị xanh mang sắc thái giữ gìn thiên nhiên, đặc trưng miền biển vịnh Nha Trang.

Khu vực này là khu hỗn hợp đa chức năng: Chính trị, tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, giáo dục, nghỉ ngơi giải trí. Tổng diện tích khu vực nghiên cứu lập đồ án quy hoạch khoảng 224ha. Quy hoạch phân khu khu dân cư 3 phường này được chia làm 5 phân khu chức năng.

Hoàng Sơn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nha-trang-lay-y-kien-cong-dong-dan-cu-do-an-quy-hoach-phan-khu-khu-dan-cu-cac-phuong-tan-lap-loc-tho-phuoc-tien-377504.html