Nhà thơ Nga Ilya Fonyakov

    Gốc

    ND - Ilya Fonyakov (sinh năm 1935) đã có hơn năm chục năm hoạt động văn học, cho ra đời hơn bốn chục tập thơ, bút ký, tiểu luận... Hiện nay ông là Chủ tịch Hội đồng Thơ, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo giải thưởng mang tên Anna Akhmatova của Hội Nhà văn St.Petersburg, LB Nga.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108778&sub=80&top=43