Nguyện sống “tốt đời, đẹp đạo”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Những tấm lòng bác ái hiến máu, dạy học, chăm sóc bệnh nhân có HIV của người công giáo tại TP HCM là chất keo bền bỉ, âm thầm gắn kết sâu đậm quan hệ với mọi giới, mọi tôn giáo khác trong cộng đồng dân tộc, chung tay góp sức với chính quyền các cấp cùng xây dựng “Trời mới, đất mới” ngay tại trần thế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/179480