Điện mừng

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 73 Ngày Ðộc lập Nhà nước I-xra-en (1948 - 2021), ngày 14-4, Chủ tịch nước Nguyễn...
Điện mừng Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam

Điện mừng Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam

Điện mừng Ngày Độc lập Nhà nước I-xra-en

Điện mừng Ngày Độc lập Nhà nước I-xra-en

Điện mừng Quốc khánh Israel

Điện mừng Quốc khánh Israel

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Lãnh đạo các nước chúc mừng các tân lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước chúc mừng các tân lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Điện mừng tân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam

Điện mừng tân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam

Thư, điện mừng lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội

Thư, điện mừng lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội

Thư, điện mừng lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội

Thư, điện mừng lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội

Thư, điện mừng của lãnh đạo các nước gửi lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Thư, điện mừng của lãnh đạo các nước gửi lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Ông Kim Jong-un chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ông Kim Jong-un chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Lễ bàn giao công việc của Chủ tịch nước

Lễ bàn giao công việc của Chủ tịch nước

Lễ bàn giao công việc của Chủ tịch nước

Điện mừng 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ailen

Điện mừng 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ailen

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania

Điện mừng

Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc chúc mừng tân Chủ tịch nước

Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc chúc mừng tân Chủ tịch nước

Điện mừng kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ailen

Điện mừng kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ailen

Điện mừng 25 năm Việt Nam - Ailen thiết lập quan hệ ngoại giao

Điện mừng 25 năm Việt Nam - Ailen thiết lập quan hệ ngoại giao

Tổng thống Nga Putin gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tổng thống Nga Putin gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania

Tổng thống Putin chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tổng thống Putin chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Điện mừng 25 năm Việt Nam – Ailen thiết lập quan hệ ngoại giao

Điện mừng 25 năm Việt Nam – Ailen thiết lập quan hệ ngoại giao

Điện mừng Thủ tướng Cộng hòa Bờ Biển Ngà

Điện mừng Thủ tướng Cộng hòa Bờ Biển Ngà

Điện mừng

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco

Ðiện mừng

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Băng-la-đét

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Băng-la-đét

Tổng Bí thư gửi điện mừng Tổng thống CHND Bangladesh

Tổng Bí thư gửi điện mừng Tổng thống CHND Bangladesh

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh