Nguyên nhân của bệnh hói đầu

    Gốc

    Hanoinet - Điều dễ nhận thấy là tuyệt đại đa số những người hói đầu đều là đàn ông. Từ đó có thể suy ra rằng hói đầu là hệ quả của một hiện tượng liên quan giới tính nam.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=46672