PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU PHAN THÁI BÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU PHAN THÁI BÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Hà Giang có Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội mới

Hà Giang có Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội mới

Thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội

Thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội

Những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8

Chấm dứt việc cho người ngoài 'đi nhờ' chuyên cơ

Chấm dứt việc cho người ngoài 'đi nhờ' chuyên cơ

9 người đi nhờ... trốn ở lại Hàn Quốc: Sự thật rốt cuộc thế nào?

Trả lời về việc miễn nhiệm một số đại biểu Quốc hội bị kỷ luật

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng

Tổng Thư ký Quốc hội: 'Lần sau không cho đi nhờ để tránh mang tiếng đi cùng chuyên cơ'

Tổng Thư ký Quốc hội giải thích về việc 'trống ghế' Bộ trưởng Y tế

Tổng Thư ký Quốc hội: Tôi không biết ai trong 9 người bỏ trốn

Tổng Thư ký Quốc hội: Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được miễn nhiệm vì đã đủ tuổi nghỉ hưu

9 người trốn lại Hàn Quốc: Lần sau nhất quyết không cho đi nhờ nữa!

Báo Đại biểu Nhân dân phải phát huy được thương hiệu 'Báo của Quốc hội'

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 10 năm đổi tên Báo Đại biểu Nhân dân

Đại biểu không chuyên trách chiếm 70% nên việc vắng là không tránh được