Nguyễn Đức Thuận, vị thủ lĩnh Công đoàn

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Mỗi người thanh niên của chúng ta nên quan tâm suy nghĩ, dùng lý trí để tìm hiểu sự vật khách quan, tiếp thu sự giáo dục của tập thể, nắm quy luật khách quan mà hành động, đừng vì những ham muốn vật chất tầm thường mà bỏ phí cả tuổi thanh xuân

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/214514.asp