Nguy hiểm không chỉ cho người bệnh

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Mặc dù kiến thức cũng như biện pháp kiểm soát về chống nhiễm trùng bệnh viện ngày càng được nâng cao và tăng cường, song nhiễm trùng bệnh viện (NTBV) hiện nay ở nước ta nói riêng, thế giới nói chung vẫn chưa giảm với tỷ lệ 3,5%-10% người nhập viện.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/174341