Bộ VHTT&DL yêu cầu Cục Điện ảnh xử lý nghiêm cá nhân và tập thể liên quan

Bộ VHTT&DL yêu cầu Cục Điện ảnh xử lý nghiêm cá nhân và tập thể liên quan

Bộ Văn hóa chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm vụ duyệt phim có 'đường lưỡi bò'

Bộ Văn hóa chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm vụ duyệt phim có 'đường lưỡi bò'

Bộ trưởng Văn hóa chỉ đạo xử lý Hội đồng duyệt phim có 'đường lưỡi bò'

Bộ trưởng Văn hóa chỉ đạo xử lý Hội đồng duyệt phim có 'đường lưỡi bò'

Bộ Văn hóa chỉ đạo xử lý nghiêm vụ duyệt phim có 'đường lưỡi bò'

Bộ Văn hóa chỉ đạo xử lý nghiêm vụ duyệt phim có 'đường lưỡi bò'

Tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm những sai sót liên quan tới thẩm định cấp phép phim

Tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm những sai sót liên quan tới thẩm định cấp phép phim

Yêu cầu kiểm điểm vì để lọt phim có đường lưỡi bò

Yêu cầu kiểm điểm vì để lọt phim có đường lưỡi bò

Bộ Văn hóa chỉ đạo xử lý Hội đồng duyệt phim có 'đường lưỡi bò' trước 17/10

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo xử lý vụ thẩm định phim Everest - Người tuyết bé nhỏ

Sau vụ phim hoạt hình để lọt đường lưỡi bò: Bộ VHTT&DL kiện toàn lại Hội đồng thẩm định

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Xử lý nghiêm sai sót về thẩm định phim 'Everest - Người tuyết bé nhỏ'

Lọt phim có đường lưỡi bò: Không thể chấp nhận được!

'Phát hành phim có đường lưỡi bò, không thể rút và dừng chiếu là xong'

Hội đồng duyệt phim nhận sai khi để 'lọt' hình ảnh đường lưỡi bò

CGV xin lỗi khán giả vì phát hành phim có 'đường lưỡi bò'

Lọt phim có đường lưỡi bò là sự việc nghiêm trọng!

Kiểm duyệt thái độ

Phim có 'đường lưỡi bò' của Trung Quốc: Vì sao Hội đồng duyệt phim không phát hiện ra?

Phim 'Everest' có đường lưỡi bò ở rạp CGV: Quy trình kiểm duyệt phim lỏng lẻo?

Xung quanh hình ảnh 'đường lưỡi bò' xuất hiện trong phim hoạt hình 'Everest: Người tuyết bé nhỏ': Bộ trưởng Bộ VHTTDL xác định 'đây là sự việc nghiêm trọng'

Từ vụ phim 'Everest', cần thay máu Hội đồng thẩm định phim quốc gia

'Đường lưỡi bò' lọt kiểm duyệt, Bộ VHTT-DL xác định là 'nghiêm trọng'

Phim hoạt hình có đường lưỡi bò chiếu ở rạp Việt là sự việc nghiêm trọng

Bộ VHTTDL lên tiếng về phim hoạt hình có hình ảnh đường lưỡi bò