Người trồng, kẻ hái

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Khốn khổ vì cứ sau khi cố công vun trồng vườn hoa hồng sắp sửa thu hoạch thì hoa bỗng... bốc hơi, ông Lê Văn Quốc (ngụ Đà Lạt, Lâm Đồng) quyết tìm hiểu nguyên do.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/giam_stress/chuyen_khong_the_ngo/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7851627993/mlnews.2008-03-12.2677143743