Người sáng lập Skype từ chức

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Niklas Zennstrom và Janus Friis - hai người đồng sáng lập dịch vụ điện thoại trực tuyến – Skype đã quyết định rút khỏi cương vị lãnh đạo của công ty.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/27988/default.aspx