Người lao động thua thiệt khi cổ phần hóa DN

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    “Đa phần DN sau khi cổ phần hóa đều không nắm được chính xác tỷ lệ cổ phần của người lao động nắm giữ, nhiều khi rơi vào tay một nhóm người thao túng DN”. Do vậy, các Ủy viên UBTVQH cần sớm ban hành Luật Cổ phần hóa .

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/8/97914.cand