Người lãnh đạo đúng đắn (*)

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Người lãnh đạo đúng đắn cần phải: Khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi hành nghị quyết kiên quyết, gan góc không sợ khó khăn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=143448&sub=130&top=37