Người giữ hồn đing-năm

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Như cái đàn goong của người Bah Nar, đàn krông-pút của người Xơ-đăng, đàn đinh-tút của người Giẻ Triêng…, đing-năm là một loại nhạc cụ truyền thống của người Êđê. Trước nguy cơ văn hóa truyền thống cha ông bị mai một do sự thờ ơ của lớp trẻ, nhiều già làng ở Đắk Lắk đã ra sức giữ gìn. Một trong số đó là Ama H'rin.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/9/100054.cand