Người đe dọa an ninh khiến Trump vội vàng sơ tán là ai?

- Ứng viên Tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump đã bị một phen hốt hoảng khi đang thực hiện những chiếc dịch tranh cử cuối cùng tại Reno, Nevada. Tiếng hô:"Súng" vang lên giữa đám đông khiến ông Trump phải vội vàng rời khỏi buổi nói chuyện vói người dân.

Được biết, người gây náo loạn là một thành viên đảng Cộng hòa, có tên là Austyn Crites.

Người này đã cho biết: "Tôi là thành viên đảng Cộng hòa. Tôi ủng hộ các ứng vên đảng Cộng hòa nhưng tôi không ủng hộ Donald Trump. Tôi tin rằng nhiệm vụ của mình là cho tất cả thấy Donald Trump nguy hiểm với nước Mỹ thế nào..."


Video: Reuters