Người dân Mỹ ngày càng không hài lòng với quốc hội

    Gốc

    Kết quả thăm dò do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện và công bố ngày 7/11 cho thấy niềm tin của người dân Mỹ đối với quốc hội đang ngày càng giảm mạnh.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/222175/Default.aspx