Người dân móc được vỏ sò khổng lồ

    Gốc

    Chiếc vỏ sò nặng 20kg có khả năng của một con sò nặng 50kg.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/95293.cand