Người bạn cũ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày đầu nhập học, cả lớp tròn 40 người. Có một điều, trong số học viên lớp chúng tôi, có anh Khoa là người lớn tuổi nhất.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125511&sub=61&top=39