Ngừng đăng ký đầu tư các dự án xi măng

    Gốc

    Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh không đăng ký đầu tư thêm các dự án xi măng từ nay đến năm 2015...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0808&home=detail&id=d902adc5516032&page=category