Ngôi nhà của tình đồng chí

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Từ Đà Nẵng, chúng tôi về xã Quế An, huyện Quế Sơn (Quảng Nam), chiếc xe cứ nhảy chồm chồm trên con đường quê gập ghềnh. Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chính ủy Cục 11 (Tổng cục II) ngồi không yên, dường như trong ông đang trào dâng niềm cảm xúc.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.hauphuongquandoi.49109.qdnd