Ngoài dự kiến

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    - Vợ cậu ăn kiêng có thành công không? - Thành công ngoài dự kiến. Cô ấy thậm chí đã biến mất vào tuần trước rồi.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2007/10/28/213923.tno