Nghĩa của từ pulchritudinous khi nói về con người

Pulchritudinous xuất hiện vào thế kỷ 18 nhưng đến giữa thế kỷ 19 mới được dùng để nói về con người.

Pulchritudinous /ˌpʌl.krɪˈtʃuː.dɪ.nəs/ (tính từ): Xinh đẹp.

Định nghĩa:

Theo Cambridge Dictionary, pulchritudinous có nghĩa là xinh đẹp. Từ này thường được dùng để nói về vẻ đẹp của người phụ nữ.

Merriam-Webster Dictionary cho rằng nguồn gốc của tính từ này là pulcher trong ngôn ngữ Latinh, nghĩa là đẹp. Vào đầu thế kỷ 15, pulcher được phát triển thành pulchritude và được sử dụng trong tiếng Anh để nói về vẻ đẹp. Pulchritudinous xuất hiện muộn hơn, vào khoảng thế kỷ 18, nhưng chỉ để nói về cái đẹp chung chung. Đến giữa thế kỷ 19, từ này mới được dùng để nói về vẻ đẹp của con người.

Ứng dụng của từ pulchritudinous trong tiếng Anh:

- She will probably be remembered as an underachieving tennis player, though a pulchritudinous one.

Dịch: Cô ấy có lẽ sẽ được nhớ đến là một tay vợt kém thành tích, mặc dù cô ấy là một người xinh đẹp.

- Last year a pulchritudinous gal from Ohio won the beauty pageants.

Dịch: Năm ngoái, một thiếu nữ xinh đẹp đến từ Ohio đã chiến thắng cuộc thi sắc đẹp.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghia-cua-tu-pulchritudinous-khi-noi-ve-con-nguoi-post1341801.html