Nghị viện châu Âu kêu gọi tiếp tục cấm vận vũ khí Trung Quốc

    Báo VTC News
    Gốc

    Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc tại phiên họp ngày 23/4 ở Strasbourg, Pháp.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/246453/Default.aspx