Nghề xưa - Những thước ảnh quý (Phần 1)

    Chuyên trang An Ninh Thế Giới - Báo Công an Nhân dân
    Gốc

    Mở đầu bằng nghề "hớt tóc dạo", chuyên mục nghề xưa xin được giới thiệu cùng độc giả những tấm hình tư liệu quý, phản ánh một phần công việc xưa kia của tổ tiên để lại.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/Dauanthoigian/36328/default.aspx