Nghề làm bánh tráng Túy Loan được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề làm bánh tráng ở làng Túy Loan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chiều 21/2, tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cho biết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định (số 374/QĐ-BVHTTDL ngày 21/2/2024), công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghề làm bánh tráng (bánh đa) Túy Loan ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

"Lò" tráng bánh thủ công của hộ dân ở làng Túy Loan.

"Lò" tráng bánh thủ công của hộ dân ở làng Túy Loan.

Nghề làm bánh tráng ở làng Túy Loan gắn với lịch sử hơn 500 năm khai khẩn, lập làng của các bậc tiền nhân. Tại Làng Túy Loan đang có 15 hộ duy trì, gắn bó, phát huy nghề làm bánh tráng thủ công truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bánh tráng Túy Loan quen thuộc trong các bữa ăn của người Đà Nẵng, người Quảng Nam và người miền Trung – đặc biệt là ăn kèm với Mỳ Quảng.

Thanh Tùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nghe-lam-banh-trang-tuy-loan-duoc-cong-nhan-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-10273658.html