Nghệ An: Giá đất cao nhất 25 triệu đồng/m2

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định điều chỉnh giá đất năm 2008. Theo đó, giá đất ở tại thành phố Vinh cao nhất là 25 triệu...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/15/023859/5396