Khơi nguồn sáng tạo

Khơi nguồn sáng tạo

Thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai mạnh mẽ, lan tỏa Chương trình

Chăm lo cho công nhân phải là hoạt động thường xuyên

Hơn 84.000 lượt công nhân, viên chức, lao động thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Hơn 84.000 lượt công nhân, viên chức, lao động thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Tháng Công nhân năm 2021: Lắng nghe và chia sẻ

Tháng Công nhân năm 2021: Lắng nghe và chia sẻ

75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

Phát động Tháng Công nhân năm 2021

Phát động Tháng Công nhân năm 2021

Tập trung thực hiện chương trình 'Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ' với đoàn viên và người lao động

Tập trung thực hiện chương trình 'Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ' với đoàn viên và người lao động

Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, người lao động

Chủ tịch nước: Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát khao cống hiến

Chủ tịch nước: Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát khao cống hiến

Phát động Tháng Công nhân năm 2021

Phát động Tháng Công nhân năm 2021

Các tỉnh miền Trung thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân

Các tỉnh miền Trung thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân

Tiền Giang phát động Tháng Công nhân

Tiền Giang phát động Tháng Công nhân

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phát động Tháng Công nhân năm 2021

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức phát động Tháng Công nhân năm 2021

Công đoàn Công ty HHKT Chinlanshing Rubber Hà Tây hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021

Công đoàn Công ty HHKT Chinlanshing Rubber Hà Tây hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021

Tổ chức hiệu quả chương trình '75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển'

Tổ chức hiệu quả chương trình '75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển'

Tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên - lao động

Tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên - lao động

Tôn vinh doanh nghiệp, hỗ trợ công nhân khó khăn

Tôn vinh doanh nghiệp, hỗ trợ công nhân khó khăn

Hơn 1.900 sáng kiến vượt khó, phát triển

Hơn 1.900 sáng kiến vượt khó, phát triển

Khai mạc Tháng Công nhân 'Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển'

Khai mạc Tháng Công nhân 'Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển'

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thành phát động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thành phát động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021

Phát động Tháng Công nhân năm 2021

Công đoàn các Khu CN&CX Hà Nội kêu gọi người lao động thực hiện hiệu quả Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động

Công đoàn các Khu CN&CX Hà Nội kêu gọi người lao động thực hiện hiệu quả Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động