Ngày Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Báo VTC News
    Gốc

    Các hoạt động của "Ngày Nhật Bản" gồm triển lãm ảnh phong cảnh Nhật Bản, trưng bày hơn 50 bức ảnh phong cảnh giới thiệu về kho tàng quốc gia và các di sản thiên nhiên thế giới Nhật Bản, về lịch sử văn hóa Nhật Bản từ truyền thống đến hiện đại.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268651/Default.aspx