Ngày 22-6, Thanh Hóa ghi nhận 11 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 21-6 đến 16 giờ ngày 22-6, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 11 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Cụ thể, huyện Thọ Xuân: 5; Nông Cống: 4; Đông Sơn: 2.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 198.601 bệnh nhân cộng dồn; 198.525 người điều trị khỏi; 75 bệnh nhân tử vong.

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 8.138.558 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên với kết quả cụ thể như sau: Có 2.396.195 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 100,1%; Có 2.376.571 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 99,3%. Có 290.408 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 101,6%; Có 288.080 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 100,7%. Có 273.274 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 57,9%, có 83.023 trẻ tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 17,6%. Có 2.019.617 người tiêm mũi nhắc lại lần 1, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 91,3%; Có 39.659 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi nhắc lại lần 2.

Tô Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/covid-19/ngay-22-6-thanh-hoa-ghi-nhan-11-benh-nhan-mac-covid-19/161717.htm