Ngày 21-11, bế mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Năm 2008, Quốc hội sẽ giám sát thực hiện pháp luật về xây dựng cơ bản và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18017