Ngành Y tế: Phía sau những lời than thở là một sự lãng phí

    Gốc

    Lâu nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta vẫn thường nghe ngành y tế than thở, rằng nơi này bệnh nhân quá tải, diện tích chật hẹp, nơi kia cơ sở vật chất nghèo nàn, xuống cấp... Nhưng mấy ai nhận ra phía sau những lời than thở ấy, là một sự lãng phí khó có thể hình dung được.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/10/64454.cand