Ngành Y tế chủ động đối phó với bão số 10

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện và phân công các đội y tế cơ động trực 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=109719