Ngân hàng Bắc Á (BAB) liên tục mua lại trước hạn toàn bộ các lô trái phiếu

Vừa chi 200 tỷ đồng vào đầu năm nay để mua lại trước hạn toàn bộ 01 lô trái phiếu, Ngân hàng Bắc Á (mã cổ phiếu BAB) vừa tiếp tục chi 1.000 tỷ đồng mua lại trước hạn trái phiếu.

Trong năm nay, Ngân hàng Bắc Á dự kiến tăng vốn điều lệ thêm gần 17%.

Dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy Ngân hàng TMCP Bắc Á (Ngân hàng Bắc Á, mã cổ phiếu BAB - sàn HNX) vừa mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô BABL2225001 vào ngày 15/4/2024.

Lô trái phiếu này được Ngân hàng Bắc Á phát hành vào ngày 15/4/2022, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 4,2%/năm.

Trước đó, đầu tháng 1/2024, ngân hàng này cũng đã chi 200 tỷ đồng mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BABL2128006, phát hành ngày 31/12/2021 với kỳ hạn 7 năm.

Tính chung cả năm 2023, Ngân hàng Bắc Á đã 5 lần tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 5 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 3.4000 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng này cũng phát hành thêm 4 lô trái phiếu trong năm 2023 với tổng giá trị đạt 1.600 tỷ đồng, lãi suất dao động từ 6,5% - 8,6%/năm.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong năm 2023, Ngân hàng Bắc Á ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 2.389 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 1.061 tỷ đồng, nhích tăng khoảng 2% so với năm 2022. Qua đó, hoàn thành 97% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu BAB của Ngân hàng Bắc Á kể từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Trong năm nay, Ngân hàng Bắc Á đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến ở mức 163.835 tỷ đồng, tăng 7,5%; huy động vốn thị trường 1 đạt 126.232 tỷ đồng, tăng 4,5%; cho vay khách hàng được kỳ vọng sẽ tăng 10,5% lên 110.339 tỷ đồng; và kinh doanh, đầu tư chứng khoán tăng thêm 2,5% lên 32.338 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Ngân hàng Bắc Á dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm gần 17%, từ mức 8.959 tỷ đồng hiện nay lên gần 11.524 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/ngan-hang-bac-a-bab-lien-tuc-mua-lai-truoc-han-toan-bo-cac-lo-trai-phieu-119949.htm